Přednáška Dr.Scott Lilienfeld: PLNÉ VSTUPNÉ

  • prof

ODKAZ NA PROGRAM A POZVÁNKU

zde

Spolek absolventů ČVUT ve spolupráci se Spolkem Sisyfos a Mensou ČR si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

Název akce

Přednáška Prof. Dr. Scott Lilienfeld (University of Emory, Atlanta, USA) na téma:

Konfirmační zkreslení

Simultánní překlad z angličtiny: Claire Klingenberg

Kdy: 
pátek, 20.4.2018 od 15.00 do 21.00 hod. 


Kde: 
budova ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6-Dejvice, budova A, 10.patro


Pořadatelé:

Alumni ČVUT

Mensa ČR

Sisyfos

Cíl: 
Přednáška spojená s networkingovou akcí s cílem propojit členy Alumni ČVUT, Mensy ČR, spolku Sisyfos a ostatních se zájmem o vědu a racionalitu, v rámci světové iniciativy March for Science.

Pozvaní účastníci: 
absolventi ČVUT
členové spol. Mensa
členové spolku Sisyfos
členové AV ČR
 
O přednášejícím: 
Dr. Scott Lilienfeld je profesor psychologie na univerzitě v Emory a obhájce terapie a léčby založené na důkazech. Je znám svými knihám, např. 50 velkých mýtů populární psychologie a S vymytým mozkem, které zkoumají pravdivost tvrzení z oblasti psychologie, se kterými se potkáváme. Občasně přispívá do The New York TimesThe New Yorker nebo Scientific American.

Vstupné: 
299,-…………vstup na přednášku Dr. Lilienfelda
499,-…………vstup na přednášku Dr. Lilienfelda a prohlídka budovy ČVUT-CIIRC
 
Sleva pro členy Mensy (po předložení karty člena), Spolku absolventů ČVUT (po předložení karty člena)  a členů spolku Sisyfos:
50,-Kč
 

Detaily programu: 
15.00-15.30 welcome drink
15.30-17.00 přednáška a dotazy

17.00-18.00 občerstvení
18.00-19.30 prohlídka budov ČVUT CIIRCu
19.30-21.00 volný networking

Předpokládaný počet účastníků:
100

O pořadatelích:

Alumni ČVUT

alumni

Posláním Spolku absolventů a přátel ČVUT je sdružovat lidi se zájmem o dění na nejlepší české technické univerzitě.

Cílem je udržovat kontakt s lidmi, ochotnými šířit její dobré jméno a různými formami ji podporovat. Propojováním s ostatními alumni spolky renomovaných českých a zahraničních univerzit navazovat kontakty.

S dalšími zájmovými organizacemi si vyměňovat zkušenosti a sdílet nabídky programů a výhod mezi členy. Postupně chce vytvořit široký okruh podporovatelů univerzity, obdobně jako je tomu u tradičních světových univerzit.

Mensa ČR

mensa

Mensa je mezinárodní nezisková a apolitická organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma 2% populace. Má přes 130.000 členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým více, než 5.000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek a exkurzí. Především je ale zaměřena na vytváření přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje Kluby nadaných dětí a provádí testování IQ veřejnosti.

Sisyfos

sisyfos

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen.

Snahou klubu je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítá podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry.
Svou činnost na domácí scéně koordinuje s evropskými i mimoevropskými skeptiky a pravidelně se zúčastňujeme evropských a světových kongresů.

 

O místě konání:

CIIRC ČVUT

Jedním z hlavních cílů CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.

CIIRC vytváří výzkumné a současně pedagogické pracoviště s vědeckou atmosférou, příjemnými podmínkami pro práci a v řadě oblastí přináší výsledky na úrovni světových špiček výzkumu.

Institut otvírá své dveře odborníkům z domova i ze světa, kteří se mohou stát součásti týmu v podobě pracovníka CIIRC ČVUT či s ním pouze spolupracovat. Velmi významná část spolupráce je navázána také s dalšími institucemi v rámci ČVUT, ale také s Akademií věd ČR, s průmyslem a podobně zaměřenými zahraničními institucemi.

 

  • 499,00 Kč

požadováno