Matematika pro bystré a nadané žáky: Úlohy pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií

  • mat1
  • mat1
  • mat2
  • mat3

Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve svém okolí matematicky nadané či šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj nadějného matematika. Publikace navazuje na úspěšný 1. díl, který se zabývá rozvojem matematických schopností dětí na 1. stupni základní školy. Zkušené autorky předkládají řadu podnětných úloh pro rozvoj jejich matematického potenciálu, nadání a úrovně myšlení.

  • 169,00 Kč

required