NTC Systém učení

NTC Systém učení
Výrobce: Mensa Products
Model: 20040010
Bonusové body: 0
Dostupnost: Na skladě
Cena: 199 Kč

Autor: Ranko Rajović, 1. vydání, 64 stran


V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na celý zbytek života.
Závisí především na úsilí rodičů a pedagogů mateřských škol, jak děti v tomto křehkém a nelehkém vývojovém období dostatečně podporovat a s vědomím svých možností a svého vlivu adekvátně rozvíjet. Je zapotřebí, abychom rozvíjeli NADÁNÍ NÁM SVĚŘENÝCH DĚTÍ.
Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména pak skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Metoda nabízí učitelům i rodičům ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes učení abstraktních symbolů, jejich třídění a tvoření asociací až po enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj intelektový potenciál a tím i prostor pro budoucí úspěšné uplatnění.
Autor metody Ranko Rajović je lékař, zakladatel Mensy v několika zemích bývalé Jugoslávie, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je členem komise Mensy International pro nadané děti, přednáší na šesti fakultách a je spolupracovníkem UNICEF. Program úspěšně rozšiřuje po mnoha zemích Evropy.

NTC Learning – další tipy
Máte-li zájem o školení metody NTC Learning, vyplňte prosím formulář na http://deti.mensa.cz/skoleni
Nejedná se o závaznou přihlášku. Konkrétní termíny a místa školení budeme vypisovat podle zájemců. Vyplněním formuláře si zároveň zajistíte, že Vás budeme informovat na Vámi uvedený e-mail, jakmile bude dané školení vypsáno.
Můžete se také podívat na videozáznam související přednášky dr. Ranka Rajoviče na téma Jakých chyb se rodiče dopouštějí na svých dětech http://www.youtube.com/watch?v=lg1eyPD3VCI Sestříhaná verze videozáznamu trvá hodinu a čtvrt. Vynechali jsme většinu pasáží přednesených v rodné srbštině dr. Rajoviče – celá přednáška trvala dvě hodiny.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
MensaShop © 2017